您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:zhù
 • 粤 语:zuk1
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:6
 • 总笔画:12
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:12
 • GBK编码:D6FE
 • 笔顺编号:314314121354
 • UniCode:U+7B51
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字B3
 • 字 韵:(中华新韵)姑 (十三辙)灰堆  韵母:u
 • 汉字结构:上下结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

zhù

(1) ㄓㄨˋ

(2) 捣土的杵:“项王伐齐,身负板~,以为士卒先”。

(3) 建造,修盖:修~。建~。构~。

(4) 居室:“畏人成小~,褊性合幽栖”。

(5) 古代弦乐器,形似琴,有十三弦。演奏时,左手按弦的一端,右手执竹尺击弦发音。

(6) 郑码:MBQD,U:7B51,GBK:D6FE

(7) 笔画数:12,部首:??,笔顺编号:314314121354


⊙ 词性变化

zhù

[名]

(1) 捣土用的杵 [pestle(for raming earth)]

傅说举于版筑之间。——《孟子·告子下》

称畚筑,程土物。——《左传·宣公十一年》。孔颖达疏:“畚者,盛土之器;筑者,筑土之杵。”

身自持筑臿。——《史记·秦始皇本纪》

身负板筑。——《史记·黥布传》。注:“杵也。”

破荆和以继築。——《楚辞·离世》。注:“木杵也。”

(2) 又如:筑版(即版筑。谓墙与杵);筑筑(上下摇动。如:筑杵捣物的样子);筑臿(建筑所用的杵与锹)

(3) 指建筑物 [building]

畏人成小筑,褊性合幽栖。——杜甫《畏人》

(4) 又如:筑底巷(一头不通的死胡同)

(5) 量名 [quanty name]。如:筑宾(针灸经穴名);筑鬻(筑香草煮以为鬯)

zhù

[名]

(1) (形声。筑(旧读zhú),会意兼形声。从竹,从巩(gǒng),巩亦声。竹是乐器,巩是抱持。表示抱持乐器。“筑”是古代乐器名。)

(2) 古击弦乐器 [zhu,an ancient stringed instrument]。已失传,大体形似筝,颈细而肩圆。演奏时,以左手握持,右手以竹尺击弦发音

筑,以竹曲五絃之乐也。——《说文》

高祖击筑。——《史记·高祖记》

竽瑟空侯琴筑筝。——《急就篇》。注:筑形如小瑟而细颈,以竹击之。”

渐离击悲筑。——陶渊明《咏荆轲》

(3) 水名 [Zhu River]。即今汉水支流南河及其支流马栏河

(4) 贵州省贵阳市的简称 [Guiyang city]

zhù

[动]

拾 [pick up]。如:筑拾(拾掇,拾取)⊙ 详细说明

zhù

[动]

(1) (形声。从木,筑声。本义:筑墙。古代用夹板夹住泥土,用木杆把土砸实)

(2) 捣土使坚实 [ram earth]

築,捣也。——《说文》

不筑,必将有盗。(筑,这里指把坏墙修复。)——《韩非子·说难》

(3) 又如:筑踏(捣土并以足踏之,使之坚实)

(4) 修建;建造(仅指建筑物从无到有的建造)[build]

曰止曰时,筑垒于兹。——《诗·大雅·绵》

人将薛。——《孟子·梁惠王下》

甸人筑坎坎。——《仪礼·既夕礼》

筑场圃,十月纳禾稼。——《诗·豳风》

北筑长城。——·贾谊《过秦论》

更筑坚垒。——·邵长蘅《青门剩稿》

筑石寨土堡。——·徐珂《清稗类钞·战事类》

(5) 又如:筑捺(修筑整治,务使坚实);筑垒(建筑土垒);筑室反耕(建筑房舍,分兵耕田);筑建(兴筑建造)

(6) 打,击[strike]

老孙把头伸在那里,你且筑一下儿,看可能魂消气泄。——《西游记》

(7) 又如:筑球(古代的杖击或以足踢球)

(8) 切断 [cut off]

切脯筑肉。——《古文苑·王褒·僮约》

(9) 捅 [stab]

贼以刀筑其口,使不得言。——《三国志》

(10) 装填 [fill]

筑包于司。——《典故纪闻》

(11) 又如:筑础(犹奠基)

(12) 拾取 [pick up]

尽起而筑之,岁则大熟。——《书·金滕》


⊙ 康熙字典

【未集上】【竹字部】 ·康熙筆画:12 ·部外筆画:6

解釋: 【廣韻】【集韻】【韻會】張六切【正韻】之六切,??音竹。【說文】筑,以竹曲爲五絃之樂也。【釋名】筑,以竹鼓之筑柲之也。【風俗通】狀如瑟而大頭,安絃,以竹擊之,故名曰筑。顏師古曰:筑形似瑟而小,細項。【廣韻】筑似箏而十三絃。【史記·荆軻傳】高漸離擊筑,荆軻和而歌於市中。 又【爾雅·釋言】筑,拾也。【註】謂拾掇。【疏】《金縢》云:凡大木所偃,盡起而筑之。馬融云:起其木,指其禾。 又【廣韻】直六切【集韻】佇六切,??音逐。【前漢·地理志】南陽郡有筑陽縣。【註】筑音逐。【水經注】沔水南過筑陽縣東,筑水出自房陵東,過其縣。 【集韻】或作??。


⊙ 常用词组

筑坝

zhùbà

[dam] 建筑拦水坝拦阻或约束水流

筑巢

zhùcháo

(1) [build]∶兽禽建造住所

正在筑巢的鸟

(2) [nest] ∶建筑并定居在巢里

鸟类在很多地方筑巢

筑城

zhùchéng

[fortification] [对一军队驻地] 设置防御工事

筑堤

zhùdī

[build a dike;bank] 修筑或加固河堤或海堤

筑路

zhùlù

[construct a road] 修建公路

筑路队

zhùlùduì

[road gang] 筑路或在公路上工作的一队工人

筑墙

zhùqiáng

[wall] 设置一道墙或用墙掩蔽

筑室道谋

zhùshì-dàomóu

[ask every passerby how to build one"s house—have no idea or plan of one"s own and accomplish nothing] 建筑房屋向路人讨教。比喻七嘴八舌,无助于拿定主意,或盲目听从别人,结果难以成功

筑室反耕

zhùshì-fǎngēng

[intend to be stationed for a long time] 表示作长久屯兵之计。《左传·宣十五年》记载:春秋时,楚庄王伐宋,围宋九月而宋不降。申叔时仆,曰:“筑室反耕者,宋必听命。”从之。宋人惧,使华元夜入楚师,求退兵。杜预注:“筑室于宋,分兵归田,示无去志。”


⊙ 英文词汇
build    construct    

建    修    


⊙ 英文字义
1.to build; to construct;build;build/five-string lute;construct

⊙ 日文字义
はしをかける;けんちくする橋 をかける;建 築 する ##【 】に同じ. 1. 築く.作る.建てる.建築する.構築する.2. 古楽器の一つ.筑3. 貴州省貴陽市の別称.

⊙ 法文字义
筑动batir;construire~坝batir un barrage.

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

智勇双全,清雅荣贵,中年吉祥,出国之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号